Tietosuojakäytäntö

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 21.5.2018. Päivitetty 21.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Etelä-Savon matkat Ky
Pölläskyläntie 651
58770 Pihlajalahti
Suomi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 
Svetlana Hirvonen info@etelasavonmatkat.com +358405296863 3. Rekisterin nimi Etelä-Savon matkat Ky:n asiakasrekisteri, johon on merkitty asiakastiedot. Rekisteröinnin perusteena on myynti- tai palvelusuhde. 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Etelä-Savon matkat Ky:n ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. 

Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. 

Tietoja käytetään myös mainontaan, markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi. 

Asiakasrekisterin käsittelytehtäviä ei ulkoisteta. 

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 
• etu- ja sukunimi 
• osoitetiedot 
• puhelinnumero 
• sähköpostiosoite 
• syntymäaika 
• sukupuoli 
• pakettimatkojen ja lisäpalveluiden varaukseen liittyvät tiedot kuten matkakohde, matkapäivät, varauspäivä, hotellitiedot, laivatiedot, lentotiedot, matkan hinta, alennukset ja alennusperusteet, myyntikanava ja mahdollinen virkailija, varausseurue, matkaan liittyvät lisäpalvelut, kanta-asiakasnumerot 
• asiakkaan itsensä antamat lisätiedot 
• suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset 
• yritysasiakkailta yrityksen nimi ja y-tunnus 
• mahdollinen passin numero 
• asiakkaan yksilöivä tunnistenumero 

Kaikilta asiakkailta ei kysytä kaikkea tietoa, vaan ainoastaan se tieto, joka on valmismatkan toteuttamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla välttämätöntä. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. 
• www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä 
• sähköpostitse 
• puhelimitse 
• postin osoitetietojen päivityspalvelu 
• markkinoinnin automatisointijärjestelmä 
• sosiaalisen median palvelujen kautta 
• sopimuksista 
• asiakastapaamisista 
• ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan 
• rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat 
• tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli 

Rekisteriin voidaan lisätä myös muiden Etelä-Savon matkat Ky:n tai rekisteröidyn yhteistyökumppaneiden, kuten esimerkiksi välittävän matkatoimiston toimittamia tietoja. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos käyttäjän pyytämän palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää, tai jos se on muutoin välttämätöntä henkilötietolain pykälän 23 osien 2–5 mukaan. EU:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään EU:n tietosuojakäytäntöjen täyttämistä. 

Palvelun toteuttamiseksi luovutetaan palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömät tiedot palvelun tarjoajalle, esimerkiksi laivayhtiöille, lentoyhtiöille ja hotelleille. Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille myynti- tai markkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan erikseen antamaa lupaa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Paperimuodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla työntekijöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Käyttäjiä sitoo myös vaitiolovelvollisuus. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö. 

9. Henkilötietojen säilytysaika 
Yritys säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä, kunnes rekisteröidyn ja Etelä-Savon matkat Ky:n välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika määritetään rekisteröidyn viimeisimmästä palvelukontaktista tai yhteydenotosta, johon lisätään 10 vuotta. Osaa tiedoista voidaan joutua lainsäädännöstä johtuvista syistä säilyttämään tätä kauemmin. 

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Etelä-Savon matkat Ky pidättää oikeuden säilyttää sellaiset tiedot, jotka ovat edellytys ostetun valmismatkan toteuttamiseksi. Oikeus henkilötietojen poistamiseksi rekisteristä alkaa, kun asiakas on palannut valmismatkalta tai perunut voimassaolevan varauksen. 

Evästekäytäntö 
Käytämme sivustollamme evästeitä. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka Internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä Internet-palvelun sivulta toiselle. Evästeet ovat välttämättömiä sivuston toiminnan kannalta. 

Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön 
Tietosuojaperiaatteet ovat tämän hetken käytäntömme mukaiset. Päivitämme periaatteita säännöllisesti ja tiedotamme muutoksista yhteistyökumppaneillemme. Julkaisemme päivitetyn käytännön myös verkkosivuillamme. Päivitetyllä käytännöllä on toinen päivämäärä. Käy säännöllisesti verkkosivuillamme katsomassa mahdolliset päivitykset.

Sivuston kävijätilastointi
Tämä verkkosivusto käyttää Google Analytics -kävijätilastointipalvelua sekä siihen kuuluvaa kohderyhmätieto- ja aihepiiriraportointia. Google Analytics -palvelun keräämiä Googlen ja kolmannen osapuolen Googlelle tarjoamia yleisötietoja (ikäryhmä, sukupuoli, aihepiirit) käytetään Etelä-Savon matkat Ky:n verkkosivuston kehittämiseen. Palvelu tallentaa tiedot anonyymissä muodossa, eikä niitä voida yhdistää yksittäisiin käyttäjiin. 

Mikäli et halua Googlen tilastoivan em. tietoja tällä tai muilla käyttämilläsi sivustoilla, voit muuttaa mainosasetuksiasi täältä. Mikäli haluat estää kaiken kävijätiedon lähetyksen Google Analytics -palvelulle kaikilla käyttämilläsi sivustoilla, voit asentaa selaimeesi lähetyksen estävän lisäosan.
Kävijöitä yhdeensä: 637600
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.

OK, ymmärrän tai Lisätietoja
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän